บริการของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

บริการบ้านพักผู้สูงอายุ พร้อมการดูแลผู้สูงอายุระยะฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และทีมงานเชี่ยวชาญ ตลอดการพักอาศัย

คลินิกสมอง ศูนย์สมองTMS

บริการการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าTMS โดยแพทย์เฉพาะทาง ฟื้นฟูโรคเกี่ยวข้องทางสมองและระบบประสาทโดยไม่ต้องผ่าตัด

คลินิกกายภาพบำบัด-กิจกรรมบำบัด

โดยนักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์ วางแผนกิจกรรมฟื้นฟู ด้วยเทคนิกและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟู

ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ
(Chivacare Nursing & Rehab)

Chivacare Nursing & Rehab Center ศููนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ ที่ให้การดูแลฟื้นฟูและพยาบาล ในที่พักแบบพรีเมี่ยม บรรยากาศเงียบสงบ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การดูแลของเรา ดำเนินงานภายใต้แพทย์สมอง และระบบประสาท แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และผู้เชี่ยวชาญทางการด้านกายภาพ-กิจกรรมบำบัด   "ดูแลและฟื้นฟูอย่างครบวงจร"   รับดูแลผู้สูงอายุรายวัน และระยะยาว

 

  • ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ต้องการการดูแลใกล้ชิด
  • ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์
  • ผู้สูงอายุที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือดสมองตีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ต้องการรับการบำบัดฟื้นฟู

 

ที่พักอาศัยพร้อมบริการ
ดูแลฟื้นฟูระยะยาว

ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke)

ให้การดูแลฟื้นฟูและบำบัด ผู้ป่วยทางระบบประสาทและสมอง  โปรแกรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่หลากหลาย อาทิเช่น การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS  การ DRIP IV และการกายภาพบำบัดฟื้นฟูสโตรก

เรามุ่งเน้นการดูแลฟื้นฟูแบบองค์รวม  ฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ วางแผนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม  จากทีมสหวิชาชีพ อาทิเช่น ทีมอาจารย์แพทย์สมองและระบบประสาท  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  พยาบาลวิชาชีพ  นักกายภาพบำบัด  และนักกิจกรรมบำบัด มากประสบการณ์  เพื่อให้ผู้ที่เราดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 

ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง
ใส่สายอาหาร และเจาะคอ

บ้านพักผู้สูงอายุ ที่ให้การดูแลฟื้นฟูและพยาบาล ในที่พักแบบพรีเมี่ยม บรรยากาศเงียบสงบ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การดูแลของเรา ดำเนินงานภายใต้แพทย์สมอง บ้านพักผู้สูงอายุ ที่ให้การดูแลฟื้นฟูและพยาบาล ในที่พักแบบพรีเมี่ยม บรรยากาศเงียบสงบ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การดูแลของเรา ดำเนินงานภายใต้แพทย์สมอง

กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด

ออกแบบโปรแกรมกายภาพบำบัดเฉพาะบุคคล ควบคุมโดยแพทย์เชี่ยวชาญสมองและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดำเนินการรักษาโดยนักายภาพบำบัดเฉพาะทาง เพื่อช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหว ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น การประสานงานของร่างกายผู้ป่วย โดยเป้าหมายของกายภาพบำบัดคือฟื้นฟูรักษาหรือส่งเสริมการทำงานของร่างกายให้กลับมาปกติที่สุด เหมาะกับการฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกอัมพาต พาร์กินสัน ฟื้นฟูบาดเจ็บ ฯลฯ

Daycare
ดูแลผู้สูงอายุแบบเช้า-เย็นกลับ

สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในที่พัก

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง