ชีวาแคร์ ศูนย์สมอง และระงับปวด

ชีวาแคร์ มุ่งเน้นการให้บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ดูแลโดยนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์ เพื่อให้บริการการรักษา การฟื้นฟู การทำกายภาพบำบัด การทำกิจกรรมบำบัด การนวดเชิงการแพทย์ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และการฟื้นฟูโรคกระดูกและข้อ

" ทุกขั้นตอนการรักษา ควบคุมดูแลโดยแพทย์ "

 

 
คลินิกสมอง
The Brain Clinic สาขาหนึ่งของ ชีวาแคร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดย นพ.สุรัตน์ ตันประเวศ คลินิกให้บริการอย่างมืออาชีพในการวินิจฉัย การสอบสวน และการรักษา ครอบคลุมโรคทางสมองและระบบประสาท สมองเสื่อม, โรคอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน, โรคหลอดเลือดสมอง, ปวดหัวและไมเกรน และอาการที่เกี่ยวข้อง
 
คลินิกกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ดำเนินงานโดยทีมนักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทาง เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คลินิกให้บริการตรวจ ประเมิน รักษา ผู้มีปัญหากล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ออฟฟิศซินโดรม โรคข้อเข่าเสื่อม และอาการปวดหลังหรือปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย กายภาพบำบัดฟื้นฟูข้อต่อและกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัด อาการปวดที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมอง  เช่น การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ
 
 
 
คลินิกกิจกรรมบำบัด
คลินิกกิจกรรมบำบัดดำเนินนงานโดยนักกิจกรรมบำบัดผู้มีประสบการณ์ ให้บริการตรวจ ประเมิน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำบัดในด้านต่าง ๆ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม