ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ
โดย ชีวาแคร์

Chivacare Nursing & Rehab Center ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ให้การดูแลฟื้นฟู และพยาบาลในที่พักแบบพรีเมี่ยม บรรยากาศเงียบสงบพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การดูแลของเรา  ดำเนินงานภายใต้แพทย์สมอง และระบบประสาทแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และมีผู้เชี่ยวชาญทางการด้านกายภาพ รับดูแลผู้สูงอายุรายวัน และระยะยาว

 

ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ ชีวาแครฺ์ ให้บริการฟื้นฟูดูแลอย่างครบวงจร โดยมี   ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ,  ศูนย์สมอง TMS,  คลินิกสมอง,  คลินิกกายภาพ และกิจกรรมบำบัด   ตอบโจทย์การฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม (Dementia)  โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke)  อัลไซเมอร์ (Alzhiemers')   ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูทางด้านกายภาพ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องการการดูแล

บริการของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม

บริการบ้านพักผู้สูงอายุ พร้อมการดูแลผู้สูงอายุระยะฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และทีมงานเชี่ยวชาญ ตลอดการพักอาศัย

คลินิกสมอง ศูนย์สมองTMS

บริการการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าTMS โดยแพทย์เฉพาะทาง ฟื้นฟูโรคเกี่ยวข้องทางสมองและระบบประสาทโดยไม่ต้องผ่าตัด

คลินิกกายภาพบำบัด-กิจกรรมบำบัด

โดยนักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์ วางแผนกิจกรรมฟื้นฟู ด้วยเทคนิกและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟู

โปรโมชั่นพิเศษ

บริการดูแล และฟื้นฟูอย่างครบวงจร
Chivacare Nursing & Rehab

 • ผู้สูงอายุที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมองตีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยเรื้อร้ง อยู่ในภาวะพักฟื้น
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ต้องการได้รับการฟื้นฟู
 • ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพิ่งพิงที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

ภายใต้การดูแลและฟื้นฟูกับเรา
Chivacare Nursing & Rehab

การดูแลอยู่ภายใต้มาตรฐาน ดำเนินงานโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ดูแลชำนาญการ

 • กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ และนันทนาการ
 • กายภาพบำบัดที่เหมาะสม โดยนักกายภาพเชี่ยวชาญ
 • กิจกรรมบำบัดฟืนฟูการทำงานสมอง และร่างกาย โดยนักกิจกรรมบำบัดเชี่ยวชาญ
 • ประเมินสมรรถภาพทางสมองและร่างกาย ของผู้เข้าพักอาศัยสม่ำเสมอ

ภายใต้การดูแลและฟื้นฟูกับเรา
Chivacare Nursing & Rehab

การดูแลอยู่ภายใต้มาตรฐาน ดำเนินงานโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้ดูแลชำนาญการ

 • กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ และนันทนาการ
 • กายภาพบำบัดที่เหมาะสม โดยนักกายภาพเชี่ยวชาญ
 • กิจกรรมบำบัดฟืนฟูการทำงานสมอง และร่างกาย โดยนักกิจกรรมบำบัดเชี่ยวชาญ
 • ประเมินสมรรถภาพทางสมองและร่างกาย ของผู้เข้าพักอาศัยสม่ำเสมอ

คลินิกสมอง ชีวาแคร์ ตรวจประเมินและรักษาครอบคลุมโรคทางสมองและระบบประสาท สมองเสื่อม, โรคอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน, โรคหลอดเลือดสมอง, ปวดหัวและไมเกรนและอาการที่เกี่ยวข้อง

TMS เป็นการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาทรูปแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือใช้ยา ซึ่งใช้รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาท

ออกแบบโดยอาจารย์แพทย์ระดับประเทศเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท ร่วมกับอาจารย์แพทย์สาขาฟื้นฟูและทีมงานกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูง ทำให้เรารักษาได้อย่างถูกจุด

พันธมิตรทางการแพทย์

วิดีโอความรู้